CONTACT


Contact

Gelieve dit formulier te gebruiken voor opmerkingen of vragen over de groep Sanofi. Wenst u een bijwerking te melden, stuur dan een email naar onze afdeling Geneesmiddelenbewaking: pharmacovigilance.belgium@sanofi.com

Opmerking: dit formulier dient niet om algemene vragen te stellen over een behandeling noch over ongewenste bijwerkingen. Neem direct contact op met uw zorgverlener als u vragen hebt over uw gezondheidstoestand, de producten van Sanofi onder medisch voorschrift of voor advies over uw behandeling

. Bent u een zorgverlener, volg dan de geldende procedures in plaats van dit formulier te gebruiken.

Velden met een * moeten worden ingevuld

Contactgegevens

BERICHT
MESURE DE SECURITE ANTI SPAM


Wij doen ons best om alle vragen snel en persoonlijk te beantwoorden. Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Sanofi!

Bescherming van persoonlijke gegevens: Sanofi verbindt zich ertoe de privacywetgeving in de communicatie met alle bezoekers van deze webpagina te respecteren. Uw e-mail en de inhoud daarvan worden uitsluitend gebruikt om te antwoorden op uw vraag. We zullen u geen enkele informatie sturen waar niet expliciet om gevraagd werd. Meer informatie bij de juridische kennisgeving van de bescherming van de persoonsgegevens.