CONTACT


Contact

Uw bericht is verstuurd.

Wij doen ons best om alle vragen snel en persoonlijk te beantwoorden.

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Sanofi!
MESURE DE SECURITE ANTI SPAM


Wij doen ons best om alle vragen snel en persoonlijk te beantwoorden. Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Sanofi!

Bescherming van persoonlijke gegevens: Sanofi verbindt zich ertoe de privacywetgeving in de communicatie met alle bezoekers van deze webpagina te respecteren. Uw e-mail en de inhoud daarvan worden uitsluitend gebruikt om te antwoorden op uw vraag. We zullen u geen enkele informatie sturen waar niet expliciet om gevraagd werd. Meer informatie bij de juridische kennisgeving van de bescherming van de persoonsgegevens.