Preventie van trombose

De arts kan preventieve (profylactische)  maatregelen nemen om het ontstaan van trombotische gebeurtenissen te verhinderen. De behandelende arts beslist welke  medicamenteuze of niet medicamenteuze behandelingen worden toegepast en voor hoelang.

Artsen hebben medische richtlijnen tot hun beschikking die zich richten op het garanderen van een behandeling en systematische benadering van hun patiënten conform de meest recente medische kennis.

De duur van de medicamenteuze profylaxe moet, rekening houdend met het concrete individuele geval, op de continuïteit van relevante risicofactoren voor veneuze trombo-embolieën gericht zijn. Nadere informatie hierover krijgt u van uw behandelende arts.

Voldoende bewegen is essentieel om de bloedsomloop correct te stimuleren!