Chirurgie en trombose

Bekijk de volledige lijst van de risicofactoren.

Net zoals met iedere chirurgische ingreep, wordt de bloedstolling ook in het geval van een ambulant uitgevoerde operatie in een “staat van paraatheid” gebracht.

Hoewel de ingrepen bij ambulante operaties doorgaans niet zo groot zijn als in het ziekenhuis, lokt de chirurgische ingreep een verhoogde stollingsneiging uit. Het tromboserisico is hierbij reeds verhoogd, zelfs wanneer patiënten anders nauwelijks risicofactoren vertonen.

Dit geldt ook voor kijkoperaties van het kniegewricht, de zogenaamde artroscopie, waarbij een speciaal optisch instrument in het kniegewricht wordt ingebracht voor onderzoek en om de nodige operaties te plannen.

Het feit dat ook dit een operatie is, dringt vaak niet door bij leken.

Patiënten die bepaalde belangrijke ingrepen ondergaan zoals bijvoorbeeld kankerchirurgie of een operatie van de knie of heup, hebben een grotere kans op de ontwikkeling van een veneuze trombose.