Veneuze trombose

Een trombose is de vorming van een abnormale bloedprop (een trombus) in een bloedvat.

Wanneer zich een trombus in een ader (vene) vormt, spreken we over een veneuze trombose. Veneuze trombosen komen het vaakst voor in de beenaders en de venen van het bekken.

Een veneuze trombose wordt veroorzaakt door de aantasting van de wand van een ader of vene die gepaard gaat met de vorming van een bloedklonter. Deze is meestal het gevolg van een verstoorde bloedstroom na een heelkundige ingreep of bij een langdurige immobilisatie ten gevolge van een acute aandoening of een trauma.

Men onderscheidt 3 types van veneuze trombose: oppervlakkige veneuze trombose, diepe veneuze trombose en longembolie.

Bij  een trombus in een slagader (arterie) , spreken we over een arteriële trombose die bijvoorbeeld in de kransslagaders tot een hartinfarct kan leiden.