Arteriële trombose

Een trombose wordt veroorzaakt door de pathologische vorming van een bloedklonter (trombus) in een bloedvat.  Ze ontstaat wanneer de normale werking van de bloedvaten – hemostase en coagulatie – falen. Dit kan uiteindelijk een obstructie van het bloedvat veroorzaken.

Een trombose kan ontstaan in een ader (veneuze trombose) of in een slagader (arteriële trombose).

Er zijn Verschillende slagaderen  waar een trombus kan worden gevormd.

De belangrijkste zijn :

- Slagaderen die verantwoordelijk zijn voor de bloedtoevoer naar de hartspier (hartslagader) wat kan leiden tot een angina pectoris of een myocardinfarct.

- Slagaderen in de hersenen wat kan leiden tot een cerebrovasculair accident (CVA, beroerte).

- Slagaderen in de benen wat kan leiden tot perifeer arterieel vaatlijden.