Chirurgie en trombose

Bekijk de volledige lijst van de risicofactoren.

Net zoals met iedere chirurgische ingreep, wordt de bloedstolling ook in het geval van een ambulant uitgevoerde operatie in een “staat van paraatheid” gebracht.

Hoewel de ingrepen bij ambulante operaties doorgaans niet zo groot zijn als in het ziekenhuis, lokt de chirurgische ingreep een verhoogde stollingsneiging uit. Het tromboserisico is hierbij reeds verhoogd, zelfs wanneer patiënten anders nauwelijks risicofactoren vertonen.

Dit geldt ook voor kijkoperaties van het kniegewricht, de zogenaamde artroscopie, waarbij een speciaal optisch instrument in het kniegewricht wordt ingebracht voor onderzoek en om de nodige operaties te plannen.

Het feit dat ook dit een operatie is, dringt vaak niet door bij leken.

Patiënten die bepaalde belangrijke ingrepen ondergaan zoals bijvoorbeeld kankerchirurgie of een operatie van de knie of heup, hebben een grotere kans op de ontwikkeling van een veneuze trombose.
Opération et thrombose

Voir la liste complète des facteurs de risque

Comme lors de n'importe quelle intervention chirurgicale, la coagulation sanguine est placée en « état d'alerte » lorsqu'une opération est pratiquée en ambulatoire.
Bien qu'une intervention pratiquée en ambulatoire ne soit généralement pas aussi importante qu'une intervention nécessitant une hospitalisation, toute intervention augmente la tendance à la coagulation. Le risque de thrombose augmente donc en conséquence, même pour des patients présentant peu de facteurs de risque.
Il en va de même pour l'endoscopie appliquée à l'articulation du genou, aussi nommée arthroscopie du genou, pour laquelle on utilise un instrument optique spécifique que l'on introduit dans l'articulation du genou pour l'examiner et pratiquer les opérations nécessaires.
Bien souvent, les non-spécialistes ne réalisent pas que l'arthroscopie est aussi une opération.

Les patients qui subissent certains types de chirurgie majeure, y compris une chirurgie pour un cancer ou une chirurgie de la hanche ou du genou, ont plus de chance de développer une thrombose.