Kanker en trombose

Bekijk de volledige lijst van de risicofactoren.

 

Een verhoogde stollingsneiging en verder ook een verhoogd risico op de ontwikkeling van een veneuze trombose, komt ook voor bij kwaadaardige tumoraandoeningen (kanker).

De nodige operaties hieromtrent dragen bij aan het hoge tromboserisico van kankerpatiënten, evenals bestraling en behandeling met geneesmiddelen zoals chemo-, hormoon- en antilichaamtherapie.

Algemene zwakheid met verminderde mobiliteit versterkt de stollingsneiging bij patiënten met gevorderde kankers.

Cancer et thrombose

Voir la liste complète des facteurs de risque

 

En cas de tumeur maligne (cancer), on observe également une augmentation de la tendance à la coagulation et donc une augmentation du risque de développement de thrombose veineuse.
Les opérations nécessaires au traitement du cancer contribuent au risque élevé de thrombose chez les patients cancéreux autant que la radiothérapie et les traitements médicamenteux - chimiothérapie, hormonothérapie et traitement par anticorps.
La faiblesse généralisée associée à une mobilité limitée renforcent la tendance à la coagulation chez les patients présentant un cancer avancé.