De anticonceptiepil

Bekijk de volledige lijst van de risicofactoren.

De hormonen die in de anticonceptiepil zitten, vooral oestrogeen, bevorderen de bloedstolling en verhogen de kleverigheid van de bloedplaatjes, zodat dikker bloed wordt gevormd. Bovendien veranderen, door de afgifte van oestrogeen, zowel de drukverhoudingen in de bloedvaten als de functie van de vaatwanden.

Hierdoor kan zelfs bij onschadelijke aandoeningen of kleine operaties een trombose ontstaan. Vooral in combinatie met andere risico's wordt door inname van deze hormonale anticonceptiemiddelen het tromboserisico verhoogd.

Pilule contraceptive et thrombose

Voir la liste complète des facteurs de risque

 

Les hormones que contient la pilule, en particulier l'œstrogène, favorisent la coagulation sanguine et renforcent l'adhésivité des plaquettes sanguines, ce qui rend le sang plus visqueux. En outre, la pression relative dans les vaisseaux sanguins et la fonction des parois veineuses sont altérées sous l'effet de l'œstrogène.
Une thrombose peut alors survenir en cas de maladie, même bénigne, ou d'opération, même mineure. La prise de ce moyen contraceptif hormonal augmente tout particulièrement le risque de thrombose lorsqu'elle est associée à d'autres risques.