Spataders en trombose

Bekijk de volledige lijst van de risicofactoren.

 

Spataders, de zogenaamde varices, kunnen tot chronische veneuze insufficiëntie leiden, d.w.z. de veneuze uitstroom van het bloed in de benen verstoren. Als gevolg van deze uitstroomstoornis kan een trombose ontstaan.

Varices et thrombose

Voir la liste complète des facteurs de risque

 

Les varices peuvent entraîner une insuffisance veineuse chronique, c'est-à-dire un trouble de la circulation du sang dans les veines de la jambe. Suite à ce trouble de la circulation, une thrombose peut se développer.