Symptomen bij trombose

Een veneuze trombose kan gepaard gaan met verschillende symptomen afhankelijk van de locatie en het type van  veneuze trombose. Men maakt een onderscheid tussen oppervlakkige veneuze trombose, diepe veneuze trombose en longembolie. Soms zijn er geen duidelijke symptomen waarneembaar.

Signes & Symptômes de la thrombose

Une thrombose veineuse peut être accompagnée par des symptômes différents en fonction de la localisation et du type de la thrombose veineuse. On fait la différence entre la thrombose veineuse superficielle, la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. Parfois, aucun symptôme n'est visible.