Symptomen van een veneuze trombose

Symptomen en mogelijke gevolgen van een trombose

 • Oppervlakkige veneuse trombose
  • pijnlijke, rode plek op het onderbeen.
  • Soms voelt de patiënt pijn over het volledige been.
 • Diepe veneuze trombose
  • zwelling
  • zware benen
  • warmtegevoel
  • rode en gespannen huid, soms met blauwachtige verkleuring
  • pijn in de voet, de kuit, de knieholte, die verbetert bij het hoger plaatsen van het been

> Post-trombotisch syndroom
Indien een beentrombose niet tijdig wordt behandeld, kan dit een chronische aandoening worden, die men “post-trombotisch syndroom” noemt. Hierbij groeit de klonter na verloop van tijd vast aan de vaatwand. Voor het betrokken been blijft de bloedvatafsluiting echter niet zonder zware gevolgen. Het gevolg is een chronische aderaandoening met dezelde mogelijke symptomen als bij diepe veneuze trombose maar ook eventueel :

 • huidveranderingen
 • steeds terugkerende ontstekingen
 • neiging tot herhaalde trombose

De zwaarste complicatie van post-trombotisch syndroom is een zogenaamd “open been”, een slecht genezende onderbeenzweer 

Een trombose leidt niet altijd tot complicaties. In veel gevallen kan het lichaam zichzelf verhelpen en de aanwezige trombus volledig of gedeeltelijk weer oplossen. Dan zijn er vaak geen symptomen,  zodat de betrokkene helemaal niets van de bloedprop merkt.


Symptômes

 • Thrombose veineuse superficielle
  • Jambe douloureuse avec une tache rouge.
  • Parfois le patient ressent une douleur sur toute la jambe
 • Thrombose veineuse profonde
  • Gonflement
  • Jambes lourdes
  • Sentiment de chaleur
  • Peau rouge et tendue, parfois bleuâtre
  • Douleur dans le pied, le mollet, le pli du jarret, qui s’améliore lorsqu’on surélève la jambe

> Syndrome post-thrombotique
Lorsqu’une thrombose dans la jambe n’est pas traitée à temps, ceci peut devenir une maladie chronique, que l’on appelle un “syndrome post-thrombotique”.  Dans ce cas, au bout d’un certain temps, le caillot se fixe à la paroi du vaisseau sanguin.  Pour la jambe concernée, l’obstruction d’un vaisseau sanguin ne reste pas sans conséquences.  La conséquence est une affection du vaisseau sanguin chronique avec les mêmes symptômes qu’une thrombose veineuse profonde mais aussi parfois :

 • Un changement au niveau de la peau
 • Une accumulation d'infections diverses
 • Une tendance à avoir des thromboses répétitives

La plus grave complication d’un syndrome post-thrombotique est ce qu’on appelle une “jambe ouverte”, un abcès sur la jambe qui guérit très difficilement.


Une thrombose ne conduit pas toujours à des complications. Dans beaucoup de cas, le corps sait le résoudre lui-même et dissout le caillot complètement ou partiellement. Dans ce cas, il n’y a souvent pas de symptômes, de manière à ce que la personne ne remarque pas le caillot sanguin.