Longembolie

Klik hier voor de educatieve video over longembolie. (nummer 4)

Wanneer een bloedprop loskomt van de vaatwand in de venen van de benen (veneuze trombose) of het bekken waar hij gevormd werd, wordt hij met de bloedstroom meegevoerd. Vervolgens komt de bloedprop in de rechterhartkamer terecht die hem naar de longciruculatie stuurt; daar komt hij vast te zitten. De afgebroken prop veroorzaakt aldus een plotse en mogelijk levensbedreigende verstopping van een longslagader en dus een plotse onderbreking van de bloedtoevoer naar de longen: een longembolie.

Men spreekt doorgaans ook van een trombo-embolie of van trombo-embolische voorvallen.


Embolie pulmonaire

lien vers la page vidéo, comprenant une vidéo éducative sur l'embolie pulmonaire.

Lorsqu'un caillot se détache de la paroi de la veine des jambes (thrombose veineuse) ou du bassin, où il s'est formé, il est emporté dans la circulation sanguine. Ensuite, le thrombus passe dans le ventricule droit du cœur qui l'envoie dans la circulation pulmonaire, où il reste coincé. Il provoque alors une obstruction soudaine et potentiellement mortelle des vaisseaux pulmonaires et donc une perturbation aiguë de l'irrigation sanguine des poumons.

On parle aussi de manière générale de thromboembolie ou d'événements thromboemboliques.